Apa Bronnenlijst

Hier moeten de bronnen vermeld worden die je gebruikt hebt.

Algra, H., en Nijenhuis, Marita. (2007). Kinderen en … keuzen maken: over het omgaan met sociale druk, reclame, beïnvloeding en verleiding. Amersfoort: Kwintessens.

Allenmark, F., & Read, J. (2011). Spatial stereoresolution for depth corrugations may be set in primary visual cortex. BMC Neuroscience, 12(Suppl 1), P263-P263.

Allenmark,F., Moutsopoulou, K., Waszak, F., (2015). A new look on S-R associations: how S and R link.

Amitava R., Harikesh B. S. (2018). Advances in Seed Priming. Singapore: Springer.

Barr. D. J., Levy. R., Scheepers, C., & Tily. H. J. (2013). Random effects structure for confirmatory hypothesis testing: Keep it maximal. Journal of memory and Language, 68. 255-278.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de inventaris van de in erfpacht gegeven onroerende goederen, de nadere regels en de inwerkingtreding van de vestiging van een recht van erfpacht voor de openbare psychiatrische zorgcentra, vermeld in artikel 16bis van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (07/09/2015). Geraadpleegd op 18/12/2018, van https://codex.vlaanderen.be

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie (B.S. 13/03/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen ‘informatie – en communicatietechnologie’ in het basis – en secundair onderwijs (B.S. 14/04/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van bepaalde regels van de officiële spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal (B.S. 21/06/1996)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving. (28/03/2017). Geraadpleegd op 18/12/2018, van https://codex.vlaanderen.be
Bock K. (1985). Discourse Structure and Mental Models. University of Illinois at Urbana-Champaign.

Bock K. (1994). Psycholinguistics: Critical Concepts in Psychology. Londen & New York, Routlegde.

Bock, K. (1986), Syntactic persistence in language production, Cognitive Psychology, 18, 355-387.

Bock, K., & Loebell, H. (1990). Framing sentences. Cognition, 35, 1–39.

Blommaert, J. (2010). The sociolinguistics of Globalization. Geraadpleegd via https://books.google.be/

Boucart M., Biederman I., Cuervo C., Danion, J.M., Wagemans J. (2002). Effect of benzodiazepines on structural and conceptual/lexical priming. Springer Verlag 165. 43-50.

Brühlmann, F. (2016). The Effects of Framing in Gamification: A Study of Failure (BestMasters). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Boslooper, E., Schegget, S., & Wild, A. (2016). Gedragsverandering bij diabetes. Tijdschrift Voor Praktijkondersteuning, 11(1), 12-16.

Bultynck, N. (2011). Het geheugen bij het ouder worden: Ontwikkeling van een brochure over normale ouderdomsvergeetachtigheid (Eindw. Toegepaste Psychologie). Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Castro,N. (12 juni 2018), Soms begint taal als zang te klinken als zang te klinken. De standaard

Chang F., Dell G. S., Bock K., Griffin Z. M., (2000). Structural priming as implicit learning: A comparison of models of sentence production. Journal of Psycholinguistic Research 29, 217-230.

Chevalier, Pierre, & Laekeman, Gert. (2012). Gedragsverandering bij de patiënt: Rol van de huisarts en apotheker. Minerva: Tijdschrift Voor Evidence-based Medicine, 11(3), 30

Cialdini, R. (2007). Influence: The psychology of persuasion (Rev. ed.). New York: Collins Business.

Cialdini, R., & Cliffe, S. (2013). The uses (and abuses) of influence. Harvard Business Review, 91(7-8), 76-81, 132.

Cognitief: wat betekent dat? Geraadpleegd op 2018-10-09 via https://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/cognitief-wat-betekent-dat
De 5 fasen van gedragsverandering. Geraadpleegd op 2018-10-09 via https://patrickschriel.nl/2015/01/28/de-5-fasen-van-gedragsverandering/

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 (B.S. 29/12/2008)

Dirk Draulans, (13 juni 2018), Wat als een zelfrijdende auto moet kiezen tussen zijn 5 voetgangers doden of zijn passagiers, Knack Vip.

Domburg, P. (2015). Boekessay Het Geheugen bestaat niet. Tijdschrift Voor Neuropsychiatrie En Gedragsneurologie, 3(3), 92-95.

Gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (B.S. 01/08/1966)

Gedragsverandering. (2007). Maatwerk, 2007, 8(1), 31.

Gelman A. (2018-11). The experiments are fascinating, but nobody can repeat them. The New York Times.

Gelman,A. (20 november 2018), Essay: The experiments are fascinating but nobody can repeat them. The New York Times.

Claiborn, R., (24 November 2018). A memory from out of the blue. The New York Times.

De Bruin-Weller, M, Weller, F, & Rijssenbeek-Nouwens, L. (1997). Herhaalde neusprovocatie met graspollen leidt niet altijd tot 'priming'. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, 1221.

De Meyer C. (2007). Priming van waarden in reclame. Leuven: KU Leuven. Faculteit Sociale wetenschappen.

Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (19/08/2016). Geraadpleegd op 18/12/2018, van https://codex.vlaanderen.be
Dijksterhuis, A. (2013). Reproducibility: Priming-effect author responds. Nature, 498(7454), 299.
Evolutie aantal cliënten per 10.000 inwoners per CGG regio, 2008, 2011, 2014 en 2017. - Geraadpleegd 2018-12-15 via https://www.zorg-engezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/GI2017_Kerncijfers-CGG-EPD.pdf

Dudink, M. (2005). Psychotrauma en geheugenstoornissen: Een neurologische kijk op deze begrippen(Eindw. TP/GP/AIP). Kortrijk: Ipsoc.

Eling, P. (2003). Geheugenstoornissen bij jong en oud. Geraadpleegd via https://books.google.be/

Eling, P. (2014). Wat elke professional over het geheugen moet weten. Houten, Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum.

Extensionaliteit of extensionele gelijkheid. Geraadpleegd op 2019-10-09 via https://en.wikipedia.org/wiki/Extensionality

Ferreira F., Patson N. D., (2007). The ‘good enough’ approach to language comprehension. Language and Linguistics Compass 1 (1‐2), 71-83.

Ferreira, V. S., & Bock, K. (2006) The functions of structural priming. Language and Cognitive Processes, 21. 1011-1029.

Franssens S. (2007). Het effect van priming op conformisme. Leuven: KU Leuven. Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen.

Gaanderse J. (2013). Leren relativeren. Geef een positieve wending aan je gedachten: Praktische handleiding voor Cognitieve Mindfulness Priming Therapie. Amsterdam: SWP.

Gelman, A. (20 november 2018). Essay: The Experiments Are Fascinating. But Nobody Can Repeat Them. The New York Times. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/

Grill-Spector, K., Malach, R., 2001. fMR-adaptation: a tool for studying the functional properties of human cortical neurons. Acta Psychol. 107 (1–3), 293–321

Grossi, G. (2006). Relatedness proportion effects on masked associative priming: An ERP study. Psychophysiology, 43(1), 21-30.

Haaxma,R. (2013). Neurologie van cognitie en gedrag in hoofdlijnen (3de, herz. dr. ed.). Amsterdam: Reed Business Education.

Harris, Kent, Sainsbury, & Thow. (2016). Framing health for land-use planning legislation: A qualitative descriptive content analysis. Social Science & Medicine, 148(C), 42-51.

Hermans D.; Van den Broeck, A. L., Eelen P. (1998). Affective priming using a color-naming task: A test of an affective-motivational account of affective priming effects. 45. 136-148. Hogrefe & Huber publishers.

Hendrickx, K. (13 december 2018). ‘Marrakesh-framing vergroot haat tegen moslims’. Bruzz. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/

Heyman T. (2016). Finding structure in a maze of words: priming as a guide through the mental lexicon. Leuven: KU Leuven. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Heyman, Tom, Van Rensbergen, Bram, Storms, Gert, Hutchison, Keith A, & De Deyne, Simon. (2015). The Influence of Working Memory Load on Semantic Priming. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 41(3), 911-920.

Hsu, & Waszak. (2012). Stimulus-classification traces are dominant in response learning. International Journal of Psychophysiology, 86(3), 262-268.

James, T.W., Gauthier, I., 2006. Repetition-induced changes in BOLD response reflect accumulation of neural activity. Hum. Brain Mapp. 27 (1), 37–46

Jung J. H., Szule J. A., Marshall R. M., Mcmahan U. J. (2016). Variable priming of a docked synaptic vesicle. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113. 1098-1107.

Kuperberg, G. R., & Jaeger, T. F. (2016). What do we mean by prediction in language comprehension? Language, Cognition and Neuroscience, 31, 32-59.

Landman F. (2000). Events and plurality. Dordrecht: Kluwer.

Lee, Chao-Yang, & Zhang, Yu. (2018). Processing Lexical and Speaker Information in Repetition and Semantic/Associative Priming. Journal of Psycholinguistic Research, 47(1), 65-78.

Link, G. (1983). The logical analysis of plurals and mass terms: A lattice-theoretical approach. In R. Bäuerle, C. Schwarze, & A. von Stechow (Eds.). Meaning, use, and interpretation of language (pp. 303-323). Berlin, Germany: De Gruyter.

Link, G. (1987). Generalized quantifiers and plurals. In P. Gärdenfors (Ed.), Generalized quantifiers. Studies in linguistics and philosophy (Vol. 31, pp. 151–180). Netherlands: Springer.

Loebell H., Bock K., (2003). Structural priming across languages. Linguistics, 41, 791-824.

Macknik, Stephen L., & Haglund, Michael M. (1999). Optical images of visible and invisible percepts in the primary visual cortex of primates. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 96(26), 15208-15210.

Maldonado M., Chemla E., Spector B., (2017). Priming plural ambiguities. Journal of Memory and Language, 95, 89-101.

Maldonado M., Chemla E., Spector B., (2019). Revealing abstract semantic mechanisms through priming: The distributive/collective contrast. Cognition, 182, 171-176.

Martinez-Conde, Susana, & Macknik, Stephen L. (2007). Science in culture: Mind tricks. Nature, 448(7152), 414.

Mayr, S., Möller, M. & Buchner, A.(2018).Contextual modulation of prime response retrieval processes: Evidence from auditory negative priming, Attention, Perception & Psychophys ,80, 1870-1870.

Michael E., De Gardelle V., Summerfield C. (2014). Priming by the variability of visual information. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111. 7873-7878.

Monnichmann, Ingrid. (Final editing) ; Van Aggelen, Ronald, (1955), Mindhacking: De praktijk van beïnvloeden, Friming 2, Priming 3, 67-85, Amsterdam: Futuro Uitgevers; 2016

Morton, J., 1969. Interaction of information in word recognition. Psychol. Rev. 76 (2), 165–178
Nederland 2. (Prod.). (2008). Hoe werkt ons geheugen? [video]. Hilversum: Nederland 2.

Neutraliteit achter het loket: overheid laat zich best niet te veel leiden door vooroordelen. (2018-11). Knack VIP, Knack.be.

Nederland 2 $$QNederland 2. (2008). Hoe werkt ons geheugen? Hilversum: Nederland 2.
Nuttin, J. (1999). Sociale beïnvloeding: Toetsbaar leren denken over gedrag(Studia Psychologica). Leuven: Universitaire Pers.

OCMW Kortrijk (2018). Winter in Kortrijk. [magazine]. Kortrijk: OCMW. Geraadpleegd via https://www.kortrijk.be/producten/stadsmagazine

Pace-Sigge M. (2018). Spreading Activation, Lexical Priming and the Semantic Web: Early Psycholinguistic Theories, Corpus Linguistics and AI Applications. Cham: Springer International Publishing: Imprint Palgrave Pivot.

Pace-Sigge, M., (2013). Lexical priming in spoken English usage.

Patson N. D., Warren T., (2010). Evidence for distributivity effects in comprehension. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 36 (3), 782.

Patson, N. D. (2014). The processing of plural expression. Language and Linguistics Compass, 8, 319-329.

Prevalentie – cijfers van 1995 - 2060. Geraadpleegd op 2018-12-15 via https://www.google.com/searchq=cijfers+geheugen+bejaarden&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOleyOz6HfAhUPzKQKHRIyAE4Q_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=fhLhhf-lq4_KvM
2018/12/18 via https://www.desocialekaart.be/zeplin-%E2%80%93-centrum-voor-ambulante-revalidatie-lovenjoel-508363

Porges E.C., (2017). Priming. In: Kreutzer J., DeLuca J., Caplan B., Encyclopedia of Clinical Neuropsychology,Springer, Cham.

Protocol van de ministers, die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de Europese Treatment Demand Indicator, bl. 73454 (11/12/2015), Geraadpleegd op 18/12/2018, van https://codex.vlaanderen.be

“Priming is in de mindhacking filosofie een bepalend element in het realiseren van resultaat in bedrijfsvoering.” (Van Aggelen R., Futuro, 2016, p81)

Race E., Burke K., Verfaellie M. (2018). Repetition priming in amnesia: Distinguishing associative learning at different levels of abstraction. Neuropsychologia.

Race E.,Keely B.,Verfaellie M.(2018). Repetition priming in amensia: Distinguishing associative learning at different levels of bastraction, Neuropsychologia, 122, 98-104.

Rakshit A., Singh H. B. (2018). Advances in Seed Priming. Singapore: Springer Singapore: Imprint Springer.

Rakshit, A., Bahadur Singh, H., (2018). Advances in seed priming.

Ranganath, C., Rainer, G., 2003. Neural mechanisms for detecting and remembering novel events. Nat. Rev. Neurosci. 4 (3), 193–202

Roussel, Hughes, & Waszak. (2013). A preactivation account of sensory attenuation. Neuropsychologia, 51(5), 922-929.

San Francisco earthquake and fire, April 18, 1906. (1906).

Schafer, E.W.P., Marcus, M.M., 1973. Self-stimulation alters human sensory brain responses. Science 181 (4095), 175–177

Sevilla Y., Maldonado M., Shalóm D. E. (2014). Pupillary dynamics reveal computational cost in sentence planning. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 66. 1041-1052.

Sinnaeve, S. (14 december 2018). De oplossing voor Alzheimer kan weleens uit België komen. De Tijd. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/

Spruyt, Adriaan, Hermans, Dirk, De Houwer, Jan, & Eelen, Paul. (2004). Automatic non-associative semantic priming: Episodic affective priming of naming responses. Acta Psychologica, 116(1), 39-54.

Stebbing, W. (2010). Analysis of Mr. Mill's System of Logic.

Steinhardt, J., & Shapiro, M. (2015). Framing Effects in Narrative and Non‐Narrative Risk Messages. Risk Analysis, 35(8), 1423-1436.

Summerfield, C., de Lange, F.P., 2014. Expectation in perceptual decision making: neural and computational mechanisms. Nat. Rev. Neurosci. 15 (11), 745–756

Teleac. (Prod.). (1996). Het geheugen [video]. Hilversum: Teleac.

Thijs, G, Van Nuland, Marc, & Govaerts, F. (2005). Op de grens tussen 'cure' en 'care'.
Tulving, E., & Schacter, D. L. (1990). Priming and human memory systems. Science, 247, 301-306.

Universitair Ziekenhuis Brussel – Geheugenkliniek. Geraadpleegd op 2018/12/16 via https://www.desocialekaart.be/universitair-ziekenhuis-brussel-geheugenkliniek-517738
Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Campus Gasthuisberg – Geheugenkliniek. Geraadpleegd op 2018/12/16 via https://www.desocialekaart.be/universitaire-ziekenhuizen-leuven-campus-gasthuisberg-geheugenkliniek-516871

V.V. Novikov, E. Y. (2017). The Role of Lipid Peroxidation and Myeloperoxidase in Priming. Biophysics, Vol. 62, No. 5, pp. 926–931.

Van Bekkum, I. J, & Van Loon-Vervoorn, W. A. (1991). Woordassociatie lexicon. Amsterdam: Swets en Zeitlinger.

Van den Bussche E.,Van Den Noortgate W., Reynvoet B. (2009). Mechanisms of masked priming: A meta-analysis. American Psychological Association. 135. 452-477.

Van den Heuvel, H. (2005). Semantische priming van paniekgerelateerde en niet-gerelateerde woordparen bij paniekpatiënten en patiënten met een angststoornis. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen. Departement Psychologie.

Verstraete, P. (2010). Gedragsverandering op mensenmaat (Vol. 5). Leuvense Afgestudeerde Psychologen en Pedagogen.

VPRO. (Prod.). (2000). Potent geheugen [video]. Hilversum: VPRO.

VRT. Canvas $$QVRT. Canvas. (2006). Hebben genen een geheugen ? (Overleven). Brussel: Canvas

VRT. Canvas $$QVRT. Canvas. (2007). Leven zonder geheugen. Brussel: VRT. Canvas.

Waszak, F., Cardoso-Leite, P., & Hughes, G. (2012). Action effect anticipation: Neurophysiological basis and functional consequences. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 36(2), 943-59.

Wittke F. (2014) Priming – So läuft unsere Kommunikation in geordneten Bahnen. Der Freie Zahnarzt, 58. 66.

Wolsing-Van Dartel, C. (1992). Beïnvloeding, macht en onmacht. Dwingeloo: Kavannah.

Younger G., Khan M. (2008). Sertting up and priming an intravenous infusion. Nursing standard, 22. 40-44

Zeplin – Centrum voor Ambulante Revalidatie Lovenjoel. Geraadpleegd op
Harris, P., Kent, J., Sainsbury, P., & Thow, A. M. (January 2016). Framing health for land-use planning legalisation: a qualitative descreptive content analysis. Social Science & Medicine, Vol.148,42-51.

Zimbardo, P., & Weber, A., & Johnson, R. (2007). Psychologie: de essentie. Geraadpleegd via https://books.google.be/

z.n. (2017, mei). sp.a wil isoleercel voor jongeren bannen. Opgehaald van s-p-a: https://www.s-p-a.be/artikel/spa-wil-isoleercel-voor-jongeren-bannen/

Zorggroep Heilig Hart: Geheugencentrum. Geraadpleegd op 2018/12/16 via https://www.desocialekaart.be/zorggroep-heilig-hart-geheugencentrum-524373

Van Gorp, B., Vercruysse, T., Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie, & K.U.Leuven. (2011). Op zoek naar frames en counterframes. Framing en reframing: anders communiceren over dementie, (pp. 15-37). geraadpleegd via https://www.kbs-frb.be/nl/Virtual-Library/2011/295119

Fontana, A. & Smith, R.W. (1989) ‘Alzheimer’s disease victims: the “Unbecoming” of self and the normalization of competence’, Sociological perspectives, 31, 1, 35-46.

Aronowitz, R. (2008). ‘Framing disease: an underappreciated mechanism for the social patterning of health’. Social Science & Medicine, 67, 1-9.

Van Gorp, B. (2010). ‘Strategies to take subjectivity out of framing analysis’. In: D’Angelo, P. & Kypers, J.A. (red.). Doing News Framing Analysis. Empirical and Theoretical Perspectives. New York: Routledge, 84-109.

Van Gorp, B. & van der Goot, M. (2009). ‘Van Frankenstein tot de Goede Moeder: de inzet van frames in de strategische communicatie over duurzaamheid’. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 37, 4, 303-316.

Annas, G. (1995). ‘Reframing the debate on health care reform by replacing our metaphors’. New England Journal of Medicine, 332, 11, 744-747.

Aronowitz, R. (2008). ‘Framing disease: an underappreciated mechanism for the social patterning of health’.

Fontana, A. & Smith, R.W. (1989) ‘Alzheimer’s disease victims: the “Unbecoming” of self and the normalization of competence’

Van Gorp, B. (2010). ‘Strategies to take subjectivity out of framing analysis’

Van Gorp, B. & van der Goot, M. (2009). ‘Van Frankenstein tot de Goede Moeder: de inzet van frames in de strategische communicatie over duurzaamheid’

Annas, G. (1995). ‘Reframing the debate on health care reform by replacing our metaphors’

Adelman, R.C. & Verbrugge, L.M. (2000). ‘Death makes news: The social impact of disease in newspaper coverage’

Blay, S.L. & Peluso, E.T.P.P. (2010). ‘Public stigma: The community’s tolerance of Alzheimer disease’

Draulans, D. (1996). ‘Het hoofd wil niet meer: Informatie over beginnende dementie’

Ferri, C.P., et al. (2005). ‘Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study’

Kellehear, A. (2009). ‘Dementia and dying: The need for a systematic policy approach’

Sontag, S. (1978). ‘Illness and metaphor’

Van Audenhove et al. (2009). ‘De zorg voor personen met dementia: perspectieven en uitdagingen’

Van den Berg, P. et al. (2009). ‘Jaarevaluatie Postbus 51 – campagnes 2009’

Keightley, J. & Mitchell, A. (2004) ‘What factors influence mental health professionals when deciding wheter or not to share a diagnosis of dementia with the person?’

INPES, (2008). ‘Les représentations sociales de la maladie d’Alzheimer. Synthèse de la littérature’

Van Gorp, B. (2013). Van ‘over en oud’ tot ‘het zilveren goud’: Beeldvorming en communicatie over het ouder worden. Geraadpleegd via https://limo.libis.be/

Van Gorp, B. (2006). Framing asiel: indringers en slachtoffers in de pers. Geraadpleegd via https://limo.libis.be/

De Clercq, B., Vansteenkiste, I., Baeck, N., Vercruysse, T. (2013). ‘Excessief huilgedrag bij jonge baby’s: een integratieve benadering’. Psychopraktijk: vakblad voor psychologie, psychotherapie en psychiatrie. (pp. 18-21). Geraadpleegd via https://limo.libis.be/

Doron, I. I., Werner, P., Spanier, B., & Lazar, O. (2017). The legal appearances of dementia in court rulings: mapping the terrain. International Psychogeriatrics, 29(5), 755-763. Geraadpleegd via https://www.dementie.be/home/zorg-onderzoek-2/archief-gesprek-onderzoeker/gesprek-onderzoeker-perla-werner/

Kermel-Schiffman, I., & Werner, P. (2017). Knowledge regarding advance care planning: A systematic review. Archives of gerontology and geriatrics, 73, 133-142. Geraadpleegd via https://www.dementie.be/home/zorg-onderzoek-2/archief-gesprek-onderzoeker/gesprek-onderzoeker-perla-werner/

Werner, P., Karnieli-Miller, O., & Eidelman, S. (2013). Current knowledge and future directions about the disclosure of dementia: A systematic review of the first decade of the 21st century. Alzheimer’s & Dementia, 9(2), e74-e88. Geraadpleegd via https://www.dementie.be/home/zorg-onderzoek-2/archief-gesprek-onderzoeker/gesprek-onderzoeker-perla-werner/

Beard, R. (2004). Advocating voice: Organisational, historical and social milieux of the Alzheimer's disease movement. Sociology of Health & Illness, 26(6), 797-819. Geraadpleegd via https://limo.libis.be/

Beard, R., & Neary, T. (2013). Making sense of nonsense: Experiences of mild cognitive impairment. Sociology of Health & Illness, 35(1), 130-146. Geraadpleegd via https://limo.libis.be/

Beard, R., & Neary, T. (2013). Making sense of nonsense: Experiences of mild cognitive impairment. Sociology of Health & Illness, 35(1), 130-146. Geraadpleegd via https://limo.libis.be/