Statistieken

Bron: Gezondheidsenquête WIV
statistiek over de evolutie van het aandeel cannabisgebruik in de 12 maanden voor de bevraging van jongeren tussen 18 en 35 jaar. dit was in het jaar 2004, 2008 en 20013 en verschilt van Gewest. Deze data wordt uitgedrukt in %.

Bron: Statbel en Statistiek Vlaanderen
Deze grafieken geven weer het aantal 2-persoonshuishoudens (links) en aandeel van de 20+-jarige bevolking wonend in een 2-persoonshuishouden (rechts). Dit enkel uit het Vlaams Gewest. Er zijn enkel waarnemingen van 2000-2017 en in stippellijn een vooruit ziende blik naar 2018-2035.

Bron: Belgische Gezondheidsenquêtes, HIS Interactieve Analyses
Deze grafieken geven de evolutie weer van 4 aspecten van de psychische gezondheid van 25-65 jarigen. Het is opgedeeld per Gewest van België. Dit vanaf 1997 tot 2013. Er wordt ook een onderscheid gemaakt per geslacht. Uiteindelijk wordt alles uitgedrukt in %.

Bron: Prevalentie – cijfers van 1995 - 2060
Het gaat over het aantal personen met dementie in het Vlaams Gewest, men gebruikte realistische cijfers, startende van 1995 en ging aan de hand daarvan een hypothese stellen, tot 2060. Je vindt de leeftijden ook terug van de personen die lijden aan dementie.

Bron: Evolutie aantal cliënten per 10.000 inwoners per CGG regio, 2008, 2011, 2014 en 2017
Het gaat over de evolutie van het aantal cliënten per 10.000 inwoners die gebruik maakten van het CGG in de jaren 2008, 2011, 2014 en 2017. Er is geen continu, het is allemaal verschillend, af en toe een daling of een stijging. In Vlaanderen blijft het rond de 83 schommelen.