Statistieken

Bron: Belgische Gezondheidsenquêtes, HIS Interactieve Analyses
Deze grafieken geven de evolutie weer van 4 aspecten van de psychische gezondheid van 25-65 jarigen. Het is opgedeeld per Gewest van België. Dit vanaf 1997 tot 2013. Er wordt ook een onderscheid gemaakt per geslacht. Uiteindelijk wordt alles uitgedrukt in %.

Bron: Daghospitalisatie vs. klassieke ziekenhuisopname in algemene ziekenhuizen [Illustratie]. (z.d.). Geraadpleegd op 18 december 2018, van https://www.zorg-en-gezondheid.be/evolutie-aantal-daghospitalisaties-en-klassieke-ziekenhuisopnames Dit gaat over de procentuele verdeling van de ziekenhuisverblijven per verblijfsoort en type DRG, Vlaamse algemene ziekenhuizen, 2000, 2005, 2010-2014 .

Bron: Dementie bij ouderen en jongeren
In deze statistiek zijn de soorten oorzaken van dementie weergegeven die vooral voorkomen op jongere en oudere leeftijd. Er wordt een onderscheid gehouden tussen de twee leeftijdsgroepen. Het diagram dateert uit 2017.

Bron: Evolutie aantal cliënten per 10.000 inwoners per CGG regio, 2008, 2011, 2014 en 2017
Het gaat over de evolutie van het aantal cliënten per 10.000 inwoners die gebruik maakten van het CGG in de jaren 2008, 2011, 2014 en 2017. Er is geen continu, het is allemaal verschillend, af en toe een daling of een stijging. In Vlaanderen blijft het rond de 83 schommelen.

Bron:Evolutie percentage voortijdige afbrekingen bij langdurige zorgperiodes, 2013-2017 [Illustratie]. (z.d.). Geraadpleegd op 18 december 2018, van https://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers-centra-voor-geestelijke-gezondheidszorg Dit gaat over problematische afsluitingen van langdurige zorgperiodes. De statistiek geeft de evolutie in percentage weer van de voortijdige afbrekingen bij langdurige zorgperiodes tussen 2013-2017.

Bron: Gezondheidsenquête WIV
statistiek over de evolutie van het aandeel cannabisgebruik in de 12 maanden voor de bevraging van jongeren tussen 18 en 35 jaar. dit was in het jaar 2004, 2008 en 20013 en verschilt van Gewest. Deze data wordt uitgedrukt in %.

Bron: Toename hersenletsel per jaar na oorzaak
Geraadpleegd op 2018/12/18 via https://www.hersenletsel-uitleg.nl/informatie/cijfers-en-feiten

Bron: Ouderenmis(be)handeling in 2017
Statistiek over hoeveel ouderen mis(be)handeling ondervinden en in welke categorieën dit dan juist voorkomt. Dit wordt weergegeven door middel van percentages in een cirkeldiagram.

Bron: Prevalentie – cijfers van 1995 - 2060
Het gaat over het aantal personen met dementie in het Vlaams Gewest, men gebruikte realistische cijfers, startende van 1995 en ging aan de hand daarvan een hypothese stellen, tot 2060. Je vindt de leeftijden ook terug van de personen die lijden aan dementie.

Bron: Statbel en Statistiek Vlaanderen
Deze grafieken geven weer het aantal 2-persoonshuishoudens (links) en aandeel van de 20+-jarige bevolking wonend in een 2-persoonshuishouden (rechts). Dit enkel uit het Vlaams Gewest. Er zijn enkel waarnemingen van 2000-2017 en in stippellijn een vooruit ziende blik naar 2018-2035.

Bron: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Gezondheidsenquête
De statistiek geeft het aandeel van de bevolking (15 jaar en ouder) weer dat minstens 30 min aan lichaamsbeweging doet.
De observaties werden waargenomen in 2001, 2004, 2008 en 2013.

Bron: Alzheimer Nederland (2014)

Deze grafiek geeft weer hoeveel procent van de ouderen sterft met dementie en hoeveel procent zonder dementie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vrouwen en mannen. Er valt op dat 1/3 vrouwen overlijden met dementie en maar 1/7 mannen overlijden met dementie.

Bron: Google afbeeldingen

Deze grafiek toont aan dat het aantal personen met dementie in vlaanderen sterk gestegen zal zijn tegen het jaar 2060. In 1995 waren dat er +/- 75.000 en in 2060 zouden dat er naar vermoeden 250.000 worden.

Bron: Koning Bouwdewijnstichting (2011) Framing en reframing: anders communiceren over dementie

Deze grafiek toont het voorkomen van frames en counterframes in krantenartikelen over dementie weer in de Nederlandstalige en Franstalige pers in België.